<div align="center"> <h1>http://www.kryptozoo.paranormalium.pl</h1> <h3>http://www.kryptozoo.paranormalium.pl</h3> <p>http://www.kryptozoo.paranormalium.pl</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.kryptozoo.paranormalium.pl" rel="nofollow">http://www.kryptozoo.paranormalium.pl</a></p> </div>